• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

EĞİTİM AMAÇLARI

Dört yıllık Psikoloji lisans müfredatının birden fazla amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, öğrencileri psikolojinin temel alanları ile ilgili bilgi sahibi, bilgilerini becerilere dökebilecek ve kendini yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe ifade edebilecek şekilde yetiştirmektir. İkinci amaç ise psikoloji ile ilgili temel disiplinlerin (örneğin, sosyoloji, matematik, dil, iktisat, biyoloji) bilgilerine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Bu amaçlar çerçevesinde öğrencilerin güncel alan yazını takip edebilmesi önem taşımaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri geliştirmesi ve bilimsel düşünme becerisini etüt etmiş olması beklenmektedir.

Psikoloji, insan davranışını araştırmaktadır, bu nedenle psikologların etik kurallara saygılı, insan onuruna değer veren, ayrımcı ve ötekileştirici dilden uzak duran, mesleki mevzuatları takip eden meslektaşlar olarak yetiştirilmesi gereklidir. Mezun öğrencilerimizin edindiği bilgi ve beceri birikimini yaygınlaştırma, sorgulama ve üretme becerilerine sahip bireyler olması amaçlanmaktadır. Bu nedenle lisans programında gerek bireysel gerek grup çalışmaları teşvik edilmektedir.

Özet olarak, psikoloji lisans programı ile öğrencilerin kazandıkları becerileri hizmete dönüştürmesi, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip girişimci mezunlar olması hedeflenmektedir. Psikoloji lisans eğitimi programı 4 yıl, 8 dönemden oluşmaktadır. Lisans müfredatında psikoloji temel alanları dersleri (Klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi) ve çeşitli seçimlik dersler (aile terapisi yaklaşımları, trafik psikolojisi gibi) derslerin yanı sıra psikoloji ile ilgili diğer disiplinlerden (matematik gibi) derslerden oluşmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Ancak öğrenciler mesleki İngilizce dersleri ile ve güncel literatürü takip etme yolunda yaptıkları okumalar ve araştırmalar ile İngilizce okuryazarlığı yüksek birer psikolog olarak mezun olabilecekleri fırsatlara sahiptir.