• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Psikoloji ve dalları hakkındaki kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 2. Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve bakış açılarını bilir, kuramları karşılaştırabilir ve benzerlik ve farklılıklarını ifade eder.
 3. Psikolojideki kuramsal bilgisini uygulama alanlarına yönelik kullanır.
 4. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerinden olan gözlem, görüşme, test uygulama ve raporlama gibi konularda bilgi ve beceri kazanır.
 5. Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım projeleri yürütebilme ve takım sorumluluğu alabilme becerisine sahiptir.
 6. İnsan, toplum ve çevre sağlığı sorunlarını değerlendirebilme ve bu sorunlara psikoloji alanı çerçevesinde çözüm bulma ve uygulama becerisine sahiptir.
 7. İnsan, toplum ve çevre sağlığı konularında projeler geliştirerek ya da sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak girişimci rol oynar.
 8. Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilgininin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 9. Hayat boyu öğrenmenin öneminin farkında olarak sahip olduğu bilgi ve becerileri kongre, konferans ve eğitimler yolu ile geliştirme konusunda farkındalık sahibidir.
 10. Düşünce, bilgi ve bulguları görsel, yazılı ve sözlü olarak etkili ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurar.
 11. Psikoloji alanı ile ilgili düşüncelerini uzman ya da uzman olmayan kişilerle paylaşır.
 12. İnsan, toplum ve çevre sağlığı konularında duyarlılığa sahiptir
 13. Psikolojide eğitim, uygulama, araştırma yapma gibi konularda köklü ve güncel bilişim ve analiz tekniklerini (veri analiz paket programları gibi) kullanır.
 14. Psikolojinin çeşitli alt alanlarında gerek Türkçe gerekse İngilizce (en az Avrupa dil portföyü B1 düzeyinde) yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 15. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri, araştırma hipotezi oluşturma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, raporlama ve bulguları tartışma becerilerine ve deneyimine sahiptir
 16. Psikoloji alanındaki ulusal ve uluslararası alanyazın taraması yapabilme, bilimsel yazım kurallarını kullanabilme bilgi, beceri ve deneyimine sahiptir.
 17. İnsan haklarına ve onuruna, etik ilkelere, mesleki değerlere ve mevzuata uygun davranır.