• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

                                   

 

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ (BöIüm Başkanı)

Lisans: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri 

Yüksek Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Ens.

Doktora: Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens., 

Post-Doktora: İngiltere Nottingham Trent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Siber Psikoloji Anabilim Dalı (2017-2018)

Araştırma Alanları: Siber Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Teknoloji, Teknolojinin Beyin ve Davranış Üzerindeki Etkileri, Teknoloji Bağımlılıkları, İnternet Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı, Sosyal Medya Psikolojisi, Okul Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Teknolojinin Güvenli/Bilinçli Kullanımı ve Entegrasyonu, Psikometri

Dahili: 1223

E-Posta: selim.gunuc@bakircay.edu.tr

     

 

 

 

 

 

                   

 

SOSYAL PSİKOLOJİ       

Dr. Öğr. Üyesi Gaye SOLMAZER

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji

Araştırma Alanları: Sosyal Biliş, Benlik, Öz-Şefkat, Kültür ve Kültürlerarası Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Trafik ve Ulaşım Psikolojisi, Tutum Değişimi

Dahili: 1236

E-Posta: gaye.solmazer@bakircay.edu.tr

 

 

                   

 

 

KLİNİK PSİKOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji ABD

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Psikopatoloji, Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Travma Psikolojisi, Kişilik, Sosyal Destek, Psinema.             

Dahili: 1240

E-Posta: tugba.yilmaz@bakircay.edu.tr

 

                         

                                

 

 

Arş. Gör. Elif BARTAN

Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

Yüksek Lisans: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji ABD (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Bilişsel Davranışçı Terapi

Dahili: 1261

E-Posta: elif.bartan@bakircay.edu.tr